Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Jame fiksuojami visi miško kirtimo etapai, augančių miške medžių skaičius ir jų rūšys bei tūris. Miškotvarkos projekto galiojimo trukmė yra ribota ir priklauso nuo Jūsų turimo miško ploto.
 

Reikalavimai miškotvarkos projektams

 
Norint užsisakyti miškotvarkos projektą reikia turėti šiuos dokumentus:
 
  • nekilnojamojo turto pažymą iš registrų centro;
  • nuosavybės planą, kuriame turi būti VĮ Registrų centro antspaudas ir regiono, kuriame yra miško sklypas, žemėtvarkos skyriaus antspaudas. O nuosavybes planas turi būti su sklypo išorinių linijų ilgiais.
miškotvarkos projektai
Close Menu